1. برگزاری  دوره های هدفمند جهت ورود به بازارکار بصورت حضوری و غیر حضوری
  2. آماده سازی دانشپذیران برای 5 هزار موقعیت شغلی در حوزه شبکه، امنیت، برنامه نویسی، سخت افزار، مخابرات و مدیریت فناوری اطلاعات
  3. پرداخت اقساط در طول دوره و تخفیفات متنوع، ویژه علاقه مندان، دانش آموزان و دانشجویان
  4. پشتیبانی فنی در طول دوره کارآموزی و کارورزی از دانشپذیران توسط اساتید مجرب  و متخصصین فنی
  5. امکان استفاده از لابراتوارهای مجهز و بروز آموزشی برای دانشپذیران با هرسطح دانش و  رشته تحصیلی
  6. برگزاری کارگاههای مهارتی انجام پروژه و کارورزی  برای تامین نیاز مشاغل مرتبط
  7. ارائه گواهینامه مخصوص تایید صلاحیت فنی  و مهارتی

دوره های مورد نیازعنوان شغلیمدت زمان مورد نیاز
ITF plus+ A plus+ Network plus+کارشناس سطح سوم شبکه60 ساعت
کارشناس سطح سوم شبکه+ Network Passiveکارشناس پسیو شبکه80 ساعت
کارشناس سطح سوم شبکه+ Cisco CCNA+MCSAکارشناس سطح دوم شبکه220 ساعت
کارشناس سطح دوم شبکه + MTCNA + Security plusکارشناس سطح یک شبکه260 ساعت
کارشناس سطح دوم شبکه + Securityplus + CEH+SANS 504+ lpic-1کارشناس سطح سوم امنیت شبکه320 ساعت
کارشناس سطح سوم امنیت شبکه + Network Hardening+ Firewallکارشناس سطح دوم امنیت شبکه400 ساعت
کارشناس سطح دوم امنیت شبکه + CISSP + Network pentestکارشناس سطح اول امنیت شبکه460 ساعت
کارشناس سطح سوم امنیت شبکه + network pentestکارشناس سطح سوم تست نفوذ شبکه380 ساعت
web programming + Web pentestکارشناس سطح سوم تست نفوذ وب 200 ساعت
کارشناس سطح سوم امنیت شبکه + SANS503 + SANS 511 کارشناس سطح سوم SOC380 ساعت
کارشناس سطح سوم SOC + اسپلانک کارشناس سطح دوم SOC420 ساعت
کارشناس سطح دوم شبکه + lpic-1 + zabbixکارشناس مانیتورینگ270 ساعت
کارشناس سطح سوم شبکه + CCNA+ CCNP CLCOR کارشناس Voip150 ساعت

فرم درخواست مشاوره

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .