کمپ نوروز
عنوان دوره طول دوره زمان برگزاریتاریخ برگزاریشهریه ( ریال )نام استاد
Network+کارگاه 24 (3روز)جمعه و شنبه - ساعت 8 الی 165 الی 7 فروردین2.500.000مهندس خیرخواه
Storage +24 (3روز)چهارشنبه الی جمعه – ساعت 8 الی 1610 الی 12 فروردین4.000.000مهندس خیرخواه
SANS 301 &40140 (5 روز )پنج شنبه الی دوشنبه- ساعت 8 الی 164 الی 8 فروردین12.500.000مهندس دادگر
CEH v.1140 (5 روز )پنج شنبه الی دوشنبه- ساعت 8 الی 164 الی 8 فروردین10.000.000مهندس عبدالهی
Splunk Fundamentals 1 & 232 (4 روز)پنج شنبه الی دوشنبه- ساعت 8 الی 164 الی 7 فروردین12.500.000مهندس کارگر
SANS 50340 (5 روز )دوشنبه الی جمعه - ساعت 8 الی 168 الی 12 فروردین15.000.000مهندس کارگر
VMware VCP140 (5 روز )جمعه الی سه شنبه - ساعت 8 الی 16 5 الی 9 فروردین 10.000.000مهندس تافته
Bullding HPE Hybrid IT Solutions 24 (3 روز)چهارشنبه الی جمعه - ساعت 8 الی 1610 الی 12 فروردین8.500.000مهندس تافته
Devops Fundamentals24 (3 روز)دوشنبه الی چهارشنبه - ساعت 8 الی 168 الی 10 فروردین7.500.000مهندس کارگر
LPIC -148 (6 روز )شنبه الی چهارشنبه - ساعت 8 الی 16 7 الی 11 فروردین 10.000.000مهندس عابدینی
Mobile PenTest40 (5 روز )دوشنبه الی جمعه – ساعت 8 الی 168 الی 12 فروردین12.500.000مهندس عبدالهی
ECSP.net24 (3 روز)چهارشنبه الی جمعه - ساعت 8 الی 163 الی 5 فروردین15.000.000مهندس سوری
TIA +BICSI+ CDCP24 (3 روز)پنجشنبه الی شنبه- ساعت 8 الی 164 الی 6 فروردین12.500.000
مهندس شوکت پور
مدیریت اجرایی
ITIL Foundation v.4
20(3 روز)چهارشنبه الی جمعه - ساعت 8 الی 1610 الی 12 فروردین6.500.000دکتر ناپلیان
ISMS مقدماتی - پیشرفته
(تشریح الزامات +ممیزی داخلی)
24 (3 روز)پنجشنبه الی شنبه - ساعت 8 الی 164 الی 6 فروردین8.500.000مهندس اسلامی
Cobit 5.0 Foundation16 (2 روز)چهارشنبه الی جمعه - ساعت 8 الی 1610 الی 12 فروردین7.500.000دکتر ناپلیان
برنامه نویسی پایتون40 (5 روز )دوشنبه الی جمعه – ساعت 8 الی 168 الی 12 فروردین10.500.000مهندس نوروزی
برنامه نویسی MVC40 (5 روز )دوشنبه الی جمعه – ساعت 8 الی 168 الی 12 فروردین9.500.000مهندس فلاح منش
دوره طراحی رابط و تجربه کاربری (UI/UX)32 (4 روز)پنج شنبه الی یکشنبه - ساعت 8 الی 164 الی 7 فروردین11.000.000مهندس حمدالهی
دوره Cisco CCNA60(7 روز)چهارشنبه الی سه شنبه3 الی 9 فروردین 10.000.000مهندس مشفقی زاده