بانک های اطلاعاتی غیر رابطه ای NoSQL

شرح دوره پایگاه داده‌های NoSQL پایگاه داده‌هایی هستند که شیوه‌ای متفاوت از پایگاه داده‌های رابطه‌ای برای ذخیره و بازیابی اطلاعت در پیش…

0
مشاهده تقویم آموزشی

بکارگیری ابزارهای داده کاوی

شرح دوره با توجه به الگوریتم های متنوع و پیچیده پیاده سازی تمامی الگوریتم ها برای یک متخصص داده ممکن…

0
مشاهده تقویم آموزشی

آشنایی با الگوریتم های داده کاوی

شرح دوره داده‌کاوی به بخشی از روند تبدیل داده‌ی خام به دانش گفته می شود که در آن به یافتن…

0
مشاهده تقویم آموزشی