دوره Veeam Certified Engineer Design & Optimization

شرح دوره Veeam Certified Engineer Design & Optimization در دوره Veeam Certified Engineer Design & Optimization نحوه طراحی و بهینه…

0
1,200,000 تومان

دوره Veeam Certified Engineer

شرح دوره راهکار حرفه‌ای Veeam Backup مغز متفکر سیستم‌های پشتیبان‌گیری می‌باشند. به صورتیکه که کلیه کارها، اقدامات و روال‌ها را…

0
1,500,000 تومان