Veeam Certified Engineer Design & Optimization

شرح دوره در این دوره نحوه طراحی و بهینه سازی، سیستم ذخیره و بازیابی اطلاعات با نرم افزار Veaam Backup…

0
مشاهده تقویم آموزشی

Veeam Certified Engineer

شرح دوره راهکار حرفه ای Veeam Backup مغز متفکر سیستم های پشتیبان گیری می باشند. به صورتیکه که کلیه کارها،…

0
مشاهده تقویم آموزشی