Oracle Performance Tuning

شرح دوره Oracle Performance Tuning هدف از برگزاری دورهOracle Performance Tuning  یادگیری راهکارهای اوراکل جهت بهبود سرعت و وضعیت DB…

0
1,400,000 تومان

Oracle Golden Gate 12C

شرح دوره Oracle Golden Gate 12C هدف از برگزاری دوره Oracle Golden Gate  یادگیری راهکار Replication اوراکل در محیط های…

0
مشاهده تقویم آموزشی

Oracle Data Guard 11g & New Feature 12C

شرح دوره Oracle Data Guard 11g & New Feature 12C هدف از برگزاری دورهOracle Data Guard   یادگیری راهکار اوراکل در…

0
مشاهده تقویم آموزشی

Oracle 12c SQL Tuning + New Feature 12C

شرح دوره   دوره SQL Tuning با هدف به کمک در نوشتن SQL  های پیچیده و بهبود آنها از لحاظ…

0
مشاهده تقویم آموزشی

oracle workshopI +ASM+New Feature 12c + 19c

شرح دوره شما در این دوره چگونگی نصب، پیکربندی اوراکل بروی سیستم عامل لینوکس ، معماری اوراکل در سطح حافظه…

0
مشاهده تقویم آموزشی

SQL PLSQL Fundamental

شرح دوره پس از طی این دوره دانشجویان قادر خواهند بود توسط زبان SQL و PL/SQL در پایگاه داده اوراکل…

0
مشاهده تقویم آموزشی

Oracle PLSQL Program Units

شرح دوره دانشجویان پس از طی این دوره شما قادر خواهند بود توسط زبان PL/SQL در پایگاه داده اوراکل زیر…

0
مشاهده تقویم آموزشی

Oracle Database Administration I

شرح دوره این دوره یک دوره مقدماتی برای Oracle DBA است. هدف این درس این است که معماری اوراکل و…

0
مشاهده تقویم آموزشی

ODI StudentGuide1-2

شرح دوره Oracle Data Integrator یک پلت فرم جامع یکپارچه سازی داده است که تمام نیازهای یکپارچه سازی داده را…

0
مشاهده تقویم آموزشی

Data warehouse Fundamentals Oracle

شرح دوره در این دوره، دانشجویان مفاهیم اولیه انبار داده را می آموزندو با موارد مربوط به برنامه ریزی ،…

0
500,000 تومان

کارگاه دو روزه SQL & PL/SQL Performance Tuning

شرح دوره معرفی نکات کلی و استانداردهای مربوط به نوشتن دستورات SQL ملاحظاتی که در نوشتن دستورات SQL باید از…

0
مشاهده تقویم آموزشی

Oracle Data Warehouse

شرح دوره Warehouse یا انباره داده یکی از مهمترین و یا درواقع مهمترین مولفه BI است. انباره داده پایگاه داده…

0
700,000 تومان

Oracle Data Mining Techniques

شرح دوره داده کاوی یکی از مطرح ترین روش های تحلیل داده می باشد که امروزه کاربرد های متعددی را…

0
مشاهده تقویم آموزشی

Oracle Create Build Repository

شرح دوره یکی از مهمترین چالش های Data Warehousing و BI ، طراحی دیتا مدل مناسب می باشد. طراحی دیتا…

0
مشاهده تقویم آموزشی

Oracle Create analysis Dashboard

شرح دوره مصور سازی داده و ساخت داشبورد ها و گزارش های تعاملی یکی از مهمترین مولفه های BI محسوب…

0
مشاهده تقویم آموزشی