دوره T-SQL

شرح دوره T-SQL یکی از رویکردهای اصلی دوره T-SQL، تمرکز بر اهمیت رعایت استانداردهای کوئری نویسی است. شاید با طراحی…

0
تماس با ما

دوره SQL Server Design and Querying

شرح دوره دوره SQL Server Design and Querying از زیرمجموعه آموزش‌های بانک اطلاعاتی است. پیش‌نیاز دوره – مخاطبین دوره کارشناسان…

0
تماس با ما

دوره SQL Server 2019 Administration

شرح دوره SQL Server 2019 Administration دوره SQL Server 2019 Administration از آموزش‌های تخصصی بانک اطلاعاتی است. پیش‌نیاز دوره SQL…

0
1,400,000 تومان

دوره SQL for Programing

شرح دوره SQL for Programing دوره SQL for Programing زیر مجموعه آموزش بانک اطلاعاتی است که توسط اساتید خبره دوران…

0
تماس با ما

دوره Business Intelligence 2019

شرح دوره Business Intelligence 2019 دوره Business Intelligence 2019 برای استخراج، تبدیل و بارگذاری (ETL) و توسعه‌دهندگان انبار داده است…

0
1,950,000 تومان

دوره Performance & Tuning SQL Server 2019

شرح دوره Performance & Tuning SQL Server 2019 دوره Performance & Tuning SQL Server زیرمجموعه آموزش بانک اطلاعاتی است. واقعیت…

0
1,400,000 تومان