دوره Devops Fundamentals

شرح دوره Devops Fundamentals دوره Devops Fundamentals مقدماتی با هدف آشنایی و توجیح، مدیران IT، افراد ارشد کسب و کارها،…

0
1,300,000 تومان

دوره RIPE Database Associate

شرح دوره RIPE Database Associate دوره RIPE Database Associate این طور می‌شود شرح داد که تا پیش از سال 1992…

0
1,000,000 تومان

دوره CEHv11 + PWK

شرح دوره CEHv11 + PWK در دوره CEHv11 + PWK دانش‌پذیران مهارت تست آسیب‌پذیری، نفوذ به شبکه را به صورت…

0
2,300,000 تومان

کارگاه تخصصی Oracle SQL and PL/SQL Performance Tuning

کارگاه تخصصی Oracle SQL and PL/SQL Performance Tuning سرفصل‌های کارگاه معرفی نکات کلی و استانداردهای مربوط به نوشتن دستورات نکاتی…

0
270,000 تومان

دوره پیاده سازی امنیت در لایه های شبکه

شرح دوره پیاده سازی امنیت در لایه های شبکه دوره پیاده سازی امنیت در لایه های شبکه با توضیح و…

0
39,500,000 تومان

دوره Threat Intelligence for Threat Hunting

شرح دوره Threat Intelligence for Threat Hunting در دوره Threat Intelligence for Threat Hunting پیرامون تهدیدات سایبری، تهدیدات مدرن و…

0
1,100,000 تومان

دوره CEHv11 + SANS 504

شرح دوره CEHv11 + SANS 504 دوره CEHv11 + SANS 504 زیر مجموعه آموزش امنیت است. اینترنت مملو از ابزارهای…

1
2,300,000 تومان

سمینار ISO 27001 Internal Audit

شرح سمینار ISO 27001 Internal Audit سمینار ISO 27001 Internal Audit مدیریت امنیت اطلاعات در گزینش و استخدام کارکنان مزایای…

0
تماس با ما

سمینار امنیت اطلاعات

شرح سمینار امنیت اطلاعات سمینار مدیریت امنیت اطلاعات در گزینش و استخدام کارکنان مزایای سمینار امنیت اطلاعات ارائه مدرک معتبر…

0
تماس با ما

سمینار مدیریت راهبردی امنیت اطلاعات

شرح سمینار مدیریت راهبردی امنیت اطلاعات سمینار مدیریت امنیت اطلاعات در گزینش و استخدام کارکنان مزایای سمینار مدیریت راهبردی امنیت…

0
تماس با ما

سمینار مدیریت امنیت اطلاعات در گزینش و استخدام کارکنان

شرح سمینار سمینار مدیریت امنیت اطلاعات در گزینش و استخدام کارکنان مزایای سمینار ارائه مدرک معتبر برگزاری دوره ها بصورت…

0
تماس با ما

سمینار SCNP Security Certified Network Professional

شرح سمینار SCNP Security Certified Network Professional سمینار SCNP Security Certified Network Professional بر روی تکنیک های مقابله، تحلیل ریسک…

0
تماس با ما

سمینار SANS-Intro to Information Security

شرح سمینار SANS-Intro to Information Security اگر شما یک تازه وارد به حوزه امنیت اطلاعات هستید، سمینار SANS-Intro to Information…

0
تماس با ما

سمینار SCNA Security Certified Network Architecture

شرح سمینار سمینار SCNA Security Certified Network Architecture درباره اعتماد است. در این دوره دانشپذیر یاد می‌گیرد که چگونه با…

0
تماس با ما

سمینار امنیت سایبری سیستم‌های کنترل صنعتی

سمینار امنیت سایبری سیستم‌های کنترل صنعتی سمینار امنیت سایبری سیستم‌های کنترل صنعتی از زیر مجموعه آموزش‌های ویژه دوران است. مزایای…

0
تماس با ما