سمینار ISO 27001 Internal Audit

بدون امتیاز 0 رای
مشاهده تقویم آموزشی

شرح دوره سمینار مدیریت امنیت اطلاعات در گزینش و استخدام کارکنان مخاطبین دوره – مزایای دوره ارائه مدرک معتبر برگزاری…

0
مشاهده تقویم آموزشی

سمینار امنیت اطلاعات

بدون امتیاز 0 رای
مشاهده تقویم آموزشی

شرح دوره سمینار مدیریت امنیت اطلاعات در گزینش و استخدام کارکنان مخاطبین دوره – مزایای دوره ارائه مدرک معتبر برگزاری…

0
مشاهده تقویم آموزشی

سمینار مدیریت راهبردی امنیت اطلاعات

بدون امتیاز 0 رای
مشاهده تقویم آموزشی

شرح دوره سمینار مدیریت امنیت اطلاعات در گزینش و استخدام کارکنان مخاطبین دوره – مزایای دوره ارائه مدرک معتبر برگزاری…

0
مشاهده تقویم آموزشی

سمینار مدیریت امنیت اطلاعات در گزینش و استخدام کارکنان

بدون امتیاز 0 رای
مشاهده تقویم آموزشی

شرح دوره سمینار مدیریت امنیت اطلاعات در گزینش و استخدام کارکنان مخاطبین دوره – مزایای دوره ارائه مدرک معتبر برگزاری…

0
مشاهده تقویم آموزشی

سمینارSCNP Security Certified Network Professional

بدون امتیاز 0 رای
مشاهده تقویم آموزشی

شرح دوره این دوره بر روی تکنیک های مقابله، تحلیل ریسک و ایجاد سیاست های امنیتی در محیط های سازمانی…

0
مشاهده تقویم آموزشی

سمینار SANS-Intro to Information Security

بدون امتیاز 0 رای
مشاهده تقویم آموزشی

شرح دوره اگر شما یک تازه وارد به حوزه امنیت اطلاعات هستید، دوره فوق برای شما مفید است. این دوره…

0
مشاهده تقویم آموزشی

سمینار SCNA Security Certified Network Architecture

بدون امتیاز 0 رای
مشاهده تقویم آموزشی

شرح دوره این دوره درباره اعتماد است. در این دوره دانشپذیر یاد می گیرد که چگونه با در نظر گرفتن…

0
مشاهده تقویم آموزشی

سمینار امنیت سایبری سیستم‌های کنترل صنعتی

بدون امتیاز 0 رای
مشاهده تقویم آموزشی

شرح دوره – مخاطبین دوره – مزایای دوره ارائه مدرک معتبر برگزاری دوره ها بصورت کاملا عملی استفاده از لابراتور…

0
مشاهده تقویم آموزشی

سمینار CISSP Certified Information System Security Professinoal

بدون امتیاز 0 رای
مشاهده تقویم آموزشی

شرح دوره اولین مدرک در زمینه امنیت اطلاعات بوده که اعتبار آن در سازمان استاندارد های ملی آمریکا (ANSI) و…

0
مشاهده تقویم آموزشی