دوره مجازی ITIL

دوره مجازی ITIL توسط آکادمی دوران برگزار می شود. شما می توانید با پرداخت هزینه دوره، به ویدئوها و به…

1
400,000 تومان

دوره مجازی آشنایی با قانون مالیات ارزش افزوده

دوره آموزشی حسابداری مالیاتی توسط آکادمی دوران با اساتید خبره این حوزه، برگزار می گردد. در این دوره به موضوعات…

4
1,000,000 تومان

مهندسی شبکه

شرح دوره گسترش سیستم های تحت شبکه و اینترنت، کنترل، مدیریت شبکه های کامپیوتری پیشنیاز دوره حداقل مدرک لیسانس کامپیوتر،…

0
تماس با ما

دوره Information Technology Organizational Skills

شرح دوره Information Technology Organizational Skills دوره Information Technology Organizational Skills جهت همراستا نمودن فناوري اطلاعات با کسب و کار…

0
تماس با ما

معماری (فناوری اطلاعات) سازمانی

شرح دوره هم راستا نمودن فناوری اطلاعات با کسب و کار جهت بهبود کارائی و بازدهی پیشنیاز دوره حداقل مدرک…

0
تماس با ما

مدیریت فرایندهای سازمانی

شرح دوره بهبود و مدیریت فرآیندهاي کسب و کار با تاکید بر توسعه دولت الکترونیکی پیشنیاز دوره حداقل مدرک لیسانس…

0
تماس با ما

مدیریت خدمات فاوا و ITIL

شرح دوره استقرار نظام حاکمیت فناوري اطلاعات و نظام مدیریت خدمات فناوري اطلاعات پیشنیاز دوره حداقل مدرک لیسانس کامپیوتر، فناوری…

0
تماس با ما

مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات

شرح دوره اهداف کلی آموزش کنترل پروژه هاي فناوري اطلاعات و برنامه ریزي استراتژیک فناوري اطلاعات پیشنیاز دوره حداقل مدرک…

0
تماس با ما

مدیریت امنیت اطلاعات

شرح دوره اهداف کلی آموزش: فراهم کردن دسترسی آسان کاربران و کاهش هزینه ها از طریق شبکه   پیشنیاز دوره…

0
تماس با ما

رایانش ابری

شرح دوره اهداف کلی آموزش: فراهم کردن دسترسی آسان کاربران و کاهش هزینه ها از طریق شبکه مخاطبین دوره مدیران…

0
تماس با ما

دولت الکترونیک

شرح دوره اهداف کلی آموزش: استقرار نظام حاکمیت فناوري اطلاعات و نظام مدیریت خدمات فناوري اطلاعات مخاطبین دوره معاونین وزارتخانه…

0
تماس با ما

حاکمیت فاوا (اصول، چهارچوب و استقرار)

شرح دوره اهداف کلی آموزش: استقرار نظام حاکمیت فناوري اطلاعات و نظام مدیریت خدمات فناوري اطلاعات مخاطبین دوره مدیران و…

0
تماس با ما

تحلیل و طراحی سیستم

شرح دوره اهداف کلی آموزش تحلیل و طراحی سیستم هاي اطلاعاتی مبتنی بر متدولوژي هاي مطرح توسعه سیستم مخاطبین دوره…

0
تماس با ما