دوره مجازی ITIL

دوره مجازی ITIL توسط آکادمی دوران برگزار می شود. شما می توانید با پرداخت هزینه دوره، به ویدئوها و به…

1
400,000 تومان

دوره مجازی آشنایی با قانون مالیات ارزش افزوده

دوره آموزشی حسابداری مالیاتی توسط آکادمی دوران با اساتید خبره این حوزه، برگزار می گردد. در این دوره به موضوعات…

4
1,000,000 تومان

دوره مهندسی شبکه

شرح دوره دوره مهندسی شبکه به گسترش سیستم های تحت شبکه و اینترنت، کنترل، مدیریت شبکه های کامپیوتری و ……

0
تماس با ما

دوره Information Technology Organizational Skills

شرح دوره دوره Information Technology Organizational Skills جهت همراستا نمودن فناوری اطلاعات با کسب و کار جهت بهبود کارائی و…

0
تماس با ما

دوره معماری (فناوری اطلاعات) سازمانی

شرح دوره هدف از دوره معماری (فناوری اطلاعات) سازمانی هم راستا نمودن فناوری اطلاعات با کسب و کار جهت بهبود…

0
تماس با ما

دوره مدیریت فرایندهای سازمانی

شرح دوره دوره مدیریت فرایندهای سازمانی به  بهبود و مدیریت فرآیندهاي کسب و کار با تاکید بر توسعه دولت الکترونیکی…

0
تماس با ما

دوره مدیریت خدمات فاوا و ITIL

شرح دوره مدیریت امنیت اطلاعات در دوره مدیریت خدمات فاوا و ITIL به نظام حاکمیت فناوری اطلاعات و نظام مدیریت…

0
تماس با ما

دوره مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات

شرح دوره اهداف کلی دوره مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات، کنترل پروژه‌های فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات است.…

0
تماس با ما

دوره مدیریت امنیت اطلاعات

شرح دوره مدیریت امنیت اطلاعات اهداف کلی دوره مدیریت امنیت اطلاعات بشرح زیر است: فراهم کردن دسترسی آسان کاربران و…

0
تماس با ما

دوره رایانش ابری

شرح دوره اهداف کلی دوره رایانش ابری عبارتند از فراهم کردن دسترسی آسان کاربران و کاهش هزینه‌ها از طریق شبکه. مخاطبین…

0
تماس با ما

دوره دولت الکترونیک

شرح دوره دولت الکترونیک اهداف کلی دوره دولت الکترونیک، استقرار نظام حاکمیت فناوری اطلاعات و نظام مدیریت خدمات فناوری اطلاعات…

0
تماس با ما

دوره حاکمیت فاوا (اصول، چهارچوب و استقرار)

شرح دوره حاکمیت فاوا اهداف کلی دوره حاکمیت فاوا (اصول، چهارچوب و استقرار): استقرار نظام حاکمیت فناوري اطلاعات و نظام…

0
تماس با ما

دوره تحلیل و طراحی سیستم

شرح دوره اهداف کلی دوره تحلیل و طراحی سیستم عبارتند از تحلیل و طراحی سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر متدولوژی‌های مطرح توسعه…

0
تماس با ما