مديريت پروژه براساس استاندارد PMBOK

شرح دوره PMBOK Guide راهنمایی را برای مدیریت پروژه های منفرد فراهم می سازد و در کنار تعریف مفاهیم مرتبط…

0
1,400,000 تومان

پریماورا P6

شرح دوره دانلود، نصب، شناخت معماری، آشنایی با رابط کاربر بازکردن یک پروژه، شناخت EPS و ایجاد یک پروژه جدید…

0
1,000,000 تومان

SCRUM

شرح دوره اسکرام یک چارچوب چابک و پیشرو برای اجرای پروژه‌های پیچیده می‌باشد و از سوی سازمان‌های مطرح جهانی مورد…

0
1,500,000 تومان

(Professional Scrum Master (PSM

شرح دوره اسکرام یک روش گروهی برای تولید و توسعه نرم افزار است، این متدولوژی یک مدل تکرار شونده از…

0
850,000 تومان

ITILv4

این دوره در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و با سنارایو های کاربردی توسط اساتید برتر حوزه مجازی تدریس می شود

0
1,000,000 تومان

دوره سرممیزی استاندارد ISO 27001

این دوره در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و با سنارایو های کاربردی توسط اساتید برتر حوزه مجازی تدریس می شود

0
2,100,000 تومان

دوره ممیزی داخلی استاندارد ISO 27001

این دوره در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و با سنارایو های کاربردی توسط اساتید برتر حوزه مجازی تدریس می شود

0
1,300,000 تومان

پیاده سازی استاندارد ISO 27001 ISMS

این دوره در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و با سنارایو های کاربردی توسط اساتید برتر حوزه مجازی تدریس می شود

0
900,000 تومان

دوره آشنایی با ISO 27001 ISMS

این دوره در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و با سنارایو های کاربردی توسط اساتید برتر حوزه مجازی تدریس می شود

0
350,000 تومان