دوره‌های آموزشی مدیریت فناوری اطلاعات

دوران آکادمی بیش از 10 دوره مختلف در خصوص مدیریت فناوری اطلاعات یا IT Management برگزار می‌کند. این دوره‌ها در سه بخش کلی استاندارد (ISO)، مدیریت پروژه و مدیریت فناوری می‌باشد. به برخی از این دوره‌ها در اینجا اشاره می‌کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر دوره‌های مدیریت فناوری اطلاعات را مشاهده نمایید.

ISO 27001
آموزش نرم‌افزار primavera
مدیریت پروژه براساس استاندارد PMBOK
دوره ITIL
دوره‌های مربوط به اسکرام (scrum) و …

دوره COBIT FOUNDATION 2019

این دوره در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و با سنارایو های کاربردی توسط اساتید برتر حوزه مجازی تدریس می شود

0
1,000,000 تومان

دوره مدیریت حوادث امنیت اطلاعات ISO 27035

این دوره در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و با سنارایو های کاربردی توسط اساتید برتر حوزه مجازی تدریس می شود

0
2,100,000 تومان

دوره ITIL v4 Specialist Create, Deliver and Support

این دوره در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و با سنارایو های کاربردی توسط اساتید برتر حوزه مجازی تدریس می شود

0
2,000,000 تومان

دوره مديريت پروژه براساس استاندارد PMBOK

شرح دوره مديريت پروژه براساس استاندارد PMBOK دوره مديريت پروژه براساس استاندارد PMBOK راهنمایی را برای مدیریت پروژه‌های منفرد فراهم…

0
1,400,000 تومان

دوره پریماورا P6

شرح دوره پریماورا P6 دوره پریماورا P6 زیرمجموعه آموزش مدیریت فناوری اطلاعات است که در آن به موارد زیر می‌پردازیم:…

0
1,000,000 تومان

دوره SCRUM

شرح دوره SCRUM اسکرام یک چارچوب چابک و پیشرو برای اجرای پروژه‌های پیچیده می‌باشد و از سوی سازمان‌های مطرح جهانی…

0
1,500,000 تومان

دوره (Professional Scrum Master (PSM

شرح دوره (Professional Scrum Master (PSM اسکرام یک روش گروهی برای تولید و توسعه نرم افزار است، این متدولوژی یک…

0
850,000 تومان

دوره ITILv4

این دوره در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و با سنارایو های کاربردی توسط اساتید برتر حوزه مجازی تدریس می شود

0
1,000,000 تومان

دوره سرممیزی استاندارد ISO 27001

این دوره در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و با سنارایو های کاربردی توسط اساتید برتر حوزه مجازی تدریس می شود

0
2,100,000 تومان

دوره ممیزی داخلی استاندارد ISO 27001

این دوره در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و با سنارایو های کاربردی توسط اساتید برتر حوزه مجازی تدریس می شود

0
1,300,000 تومان

دوره پیاده سازی استاندارد ISO 27001 ISMS

این دوره در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و با سنارایو های کاربردی توسط اساتید برتر حوزه مجازی تدریس می شود

0
1,300,000 تومان

دوره آشنایی با ISO 27001 ISMS

این دوره در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و با سنارایو های کاربردی توسط اساتید برتر حوزه مجازی تدریس می شود

0
350,000 تومان