مديريت پروژه براساس استاندارد PMBOK

شرح دوره PMBOK Guide راهنمایی را برای مدیریت پروژه های منفرد فراهم می سازد و در کنار تعریف مفاهیم مرتبط…

0
1,400,000 تومان

پریماورا P6

شرح دوره دانلود، نصب، شناخت معماری، آشنایی با رابط کاربر بازکردن یک پروژه، شناخت EPS و ایجاد یک پروژه جدید…

0
1,000,000 تومان

SCRUM

شرح دوره اسکرام یک چارچوب چابک و پیشرو برای اجرای پروژه‌های پیچیده می‌باشد و از سوی سازمان‌های مطرح جهانی مورد…

0
1,500,000 تومان

(Professional Scrum Master (PSM

شرح دوره اسکرام یک روش گروهی برای تولید و توسعه نرم افزار است، این متدولوژی یک مدل تکرار شونده از…

0
850,000 تومان