دوره مديريت پروژه براساس استاندارد PMBOK

شرح دوره مديريت پروژه براساس استاندارد PMBOK دوره مديريت پروژه براساس استاندارد PMBOK راهنمایی را برای مدیریت پروژه‌های منفرد فراهم…

0
1,400,000 تومان

دوره پریماورا P6

شرح دوره پریماورا P6 دوره پریماورا P6 زیرمجموعه آموزش مدیریت فناوری اطلاعات است که در آن به موارد زیر می‌پردازیم:…

0
1,000,000 تومان

دوره SCRUM

شرح دوره SCRUM اسکرام یک چارچوب چابک و پیشرو برای اجرای پروژه‌های پیچیده می‌باشد و از سوی سازمان‌های مطرح جهانی…

0
1,500,000 تومان

دوره (Professional Scrum Master (PSM

شرح دوره (Professional Scrum Master (PSM اسکرام یک روش گروهی برای تولید و توسعه نرم افزار است، این متدولوژی یک…

0
850,000 تومان