TIA+BICSI+CDCP Pack

شرح دوره این دوره بر اساس استانداردهای TIA 942  Standard و BICSI002  و  متد CDCP طراحی شده است. استاندارد  TIA -942،…

0
1,700,000 تومان

CTIA® – Certified TIA-942 Internal Auditor

شرح دوره ندارد پیش نیاز دوره CDCP مخاطبین دوره کارشناسان زیرساخت مرکز داده،مدیران زیرساخت مرکز داده، طراحان مرکز داده مزایای…

0
1,000,000 تومان

CTDC– Certified TIA-942 Design Consultant

شرح دوره ندارد پیش نیاز دوره CDCP مخاطبین دوره کارشناسان زیرساخت مرکز داده،مدیران زیرساخت مرکز داده، طراحان مرکز داده مزایای…

0
تماس با ما

CITP – Certified IT Professional

شرح دوره ندارد پیش نیاز دوره CDCP مخاطبین دوره کارشناسان زیرساخت مرکز داده،مدیران زیرساخت مرکز داده، طراحان مرکز داده مزایای…

0
تماس با ما

CDRP – Certified Data Centre Risk Professional

شرح دوره ندارد پیش نیاز دوره CDCP مخاطبین دوره کارشناسان زیرساخت مرکز داده،مدیران زیرساخت مرکز داده، طراحان مرکز داده مزایای…

0
تماس با ما

CDMS – Certified Data Centre Migration Specialist

شرح دوره ندارد پیش نیاز دوره CDCP مخاطبین دوره کارشناسان زیرساخت مرکز داده،مدیران زیرساخت مرکز داده، طراحان مرکز داده مزایای…

0
تماس با ما

CDFOM – Certified Data Centre Facilities Operations Manager

شرح دوره در این دوره و با استناد به استانداردهای BICSI و TIA 942 به درخصوص کف نیاز ها و…

0
2,000,000 تومان

CDCS – Certified Data Centre Specialist

شرح دوره دوره CDCS (متخصص خبره مرکز داده) یک دوره آموزش 3 روزه در سطح پیشرفته ، برای آموزش متخصصان…

0
2,300,000 تومان

CDCP – Certified Data Centre Professional

شرح دوره این دوره اولین دوره از دسته بندی Design/Build  می باشد! دوره آموزشی CDCP (Certified Data Center Professional) یک…

0
1,000,000 تومان

CDCE – Certified Data Centre Expert

شرح دوره دوره آموزش CDCE مربوط به صدور برترین گواهینامه متخصصان مرکز داده در زمینه طراحی و ساخت مرکز داده…

0
2,450,000 تومان