دوره‌های مجازی‌سازی دوران آکادمی

در دوره‌های مجازی‌سازی شما یاد خواهید گرفت که چگونه محصول مناسب ماشین مجازی را برای محیط خود انتخاب کنید. سرورهای پارتیشن برای منزوی کردن برنامه‌ها، شخصی‌سازی شبکه‌های مجازی و خوشه‌بندی ماشین‌های مجازی فراهم می‌کند.

فن‌آوری‌های ((VMware و Microsoft Virtual Machine (VM) را مدیریت کنید.
برای ساخت محیط‌‍‌های آزمایش، پشتیبانی و آموزش، از vm استفاده می‌شود.
تقسیم سرورهای فیزیکی برای کاهش هزینه‌های عملیاتی
مهاجرت از ماشین‌های فیزیکی به مجازی

شما در دوران آکادمی می‌توانید در دوره‌های مختلفی از مجازی‌سازی شرکت کنید. برخی از این دوره‌ها عبارتند از: دوره VMWare NSX، دوره‌های Cloud Computing یا رایانش ابری، دوره آموزشی Hyper V، دوره VMWare Vsphere و …

دوره VMware vSphere Pack V7.0

این دوره در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و با سنارایو های کاربردی توسط اساتید برتر حوزه مجازی تدریس می شود

0
2,600,000 تومان

دوره VMware vSphere with Kubernetes: Deploy and Manage V7

این دوره در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و با سنارایو های کاربردی توسط اساتید برتر حوزه مجازی تدریس می شود

0
2,300,000 تومان

دوره VMware NSX-T: Install, Configure, Manage

این دوره در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و با سنارایو های کاربردی توسط اساتید برتر حوزه مجازی تدریس می شود

1
2,900,000 تومان

دوره VMware ICM 7.0

این دوره در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و با سنارایو های کاربردی توسط اساتید برتر حوزه مجازی تدریس می شود

0
1,700,000 تومان

دوره آموزش جامع OpenStack administrator

شرح دوره آموزش جامع OpenStack administrator دوره آموزش جامع OpenStack قدرتمندترین و کامل ترین بستر توسعه خدمات رایانش ابری و…

0
1,900,000 تومان

دوره Microsoft Hyper-V

شرح دوره  Microsoft Hyper-V با توجه به پیشرفت سیستم عامل ویندوز در سال های اخیر، شاهد اضافه شدن امکان مجازی…

0
تماس با ما

دوره VMware Advanced VDI

این دوره در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و با سنارایو های کاربردی توسط اساتید برتر حوزه مجازی تدریس می شود

0
1,700,000 تومان

دوره VMware vSphere Optimize and Scale

این دوره در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و با سنارایو های کاربردی توسط اساتید برتر حوزه مجازی تدریس می شود

0
1,700,000 تومان

دوره VMware Cloud Automation Design Deploy

این دوره در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و با سنارایو های کاربردی توسط اساتید برتر حوزه مجازی تدریس می شود

0
2,500,000 تومان

دوره VMware Virtual SAN Deploy and Manage

این دوره در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و با سنارایو های کاربردی توسط اساتید برتر حوزه مجازی تدریس می شود

0
1,400,000 تومان

دوره vRealize Operation Manager v6.7

این دوره در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و با سنارایو های کاربردی توسط اساتید برتر حوزه مجازی تدریس می شود

0
2,500,000 تومان

دوره SRM PACK

این دوره در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و با سنارایو های کاربردی توسط اساتید برتر حوزه مجازی تدریس می شود

0
1,900,000 تومان

VMware vSphere Troubleshooting

این دوره در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و با سنارایو های کاربردی توسط اساتید برتر حوزه مجازی تدریس می شود

0
2,300,000 تومان

دوره VMware vSphere Security

این دوره در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و با سنارایو های کاربردی توسط اساتید برتر حوزه مجازی تدریس می شود

0
1,900,000 تومان

دوره VMware NSX: Install, Configure, Manage

این دوره در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و با سنارایو های کاربردی توسط اساتید برتر حوزه مجازی تدریس می شود

0
2,300,000 تومان