دوره آموزش Blue Team Operations Level2

Blue Team or Cyber Defense Package (Level2) Syllabus Package Duration : 120 H SEC511,SEC530,SEC555   SEC511: Continuous Monitoring and Security…

تماس با ما

دوره آموزش Blue Team Operations Level1

تمرکز دوره SANS Blue Team Operations ، برروی محافظت سازمان در مقابل حملات سایبری می باشد.هر راه حلی که باعث…

10,000,000 تومان