دوره آموزشی Introduction to Data Science

مدت زمان دوره:

40 ساعت

روزهای برگزاری:

پنچ شنبه و جمعه

ساعت برگزاری:

14 تا 19

تاریخ برگزاری:

1402/02/23

هزینه دوره :

3 میلیون و 600 هزار تومان

هدف دوره:

باگ بانتی یکی از مهارت های امنیتی در حوزه تست نفوذ وب و موبایل می باشد که هدف آن پیدا کردن باگ ها و آسیب پذیری های یک سازمان و یا شرکت و دریافت پاداش نقدی در قبال آن می باشد دوره مهندسی باگ بانتی دوره ایی است که به صورت تخصصی و از مبتدی تا پیشرفته برای پیدا کردن باگ ها طراحی شده است این دوره به صورت خاص به آموزش و تست آسیب پذیری XSS می پردازد این آسیب پذیری یکی از آسیب پذیری های رایج در سطح دنیای وب می باشد

تماس با ما

تحلیل نیازمندی‌های نرم‌افزار

مدت زمان دوره:

40 ساعت

روزهای برگزاری:

پنچ شنبه و جمعه

ساعت برگزاری:

14 تا 19

تاریخ برگزاری:

1402/02/23

هزینه دوره :

3 میلیون و 600 هزار تومان

هدف دوره:

باگ بانتی یکی از مهارت های امنیتی در حوزه تست نفوذ وب و موبایل می باشد که هدف آن پیدا کردن باگ ها و آسیب پذیری های یک سازمان و یا شرکت و دریافت پاداش نقدی در قبال آن می باشد دوره مهندسی باگ بانتی دوره ایی است که به صورت تخصصی و از مبتدی تا پیشرفته برای پیدا کردن باگ ها طراحی شده است این دوره به صورت خاص به آموزش و تست آسیب پذیری XSS می پردازد این آسیب پذیری یکی از آسیب پذیری های رایج در سطح دنیای وب می باشد

تماس با ما

دوره آموزشی دوره مهندسی باگ بانتی ( Cross Site Scripting)

مدت زمان دوره:

40 ساعت

روزهای برگزاری:

پنچ شنبه و جمعه

ساعت برگزاری:

14 تا 19

تاریخ برگزاری:

1402/02/23

هزینه دوره :

3 میلیون و 600 هزار تومان

هدف دوره:

باگ بانتی یکی از مهارت های امنیتی در حوزه تست نفوذ وب و موبایل می باشد که هدف آن پیدا کردن باگ ها و آسیب پذیری های یک سازمان و یا شرکت و دریافت پاداش نقدی در قبال آن می باشد دوره مهندسی باگ بانتی دوره ایی است که به صورت تخصصی و از مبتدی تا پیشرفته برای پیدا کردن باگ ها طراحی شده است این دوره به صورت خاص به آموزش و تست آسیب پذیری XSS می پردازد این آسیب پذیری یکی از آسیب پذیری های رایج در سطح دنیای وب می باشد

3,600,000 تومان