آموزش SQL Server

  SQL Server implement & Design

مدت دوره : 60 ساعت

پیشنیاز : ندارد

 • آشنایی با محیط اس کیو ال سرور
  • آشنایی با روش های اعتبار سنجی SQL Server
  • آشنایی با پنل Object Explorer
   • معرفی بخش Databases
   • معرفی بخش Security
   • معرفی بخش Server Object
   • معرفی بخش Replication
   • معرفی بخش SQL Server Agent
تماس با ما