دوره SANS Forensics Pack

شرح دوره SANS Forensics Pack کمپانی SANS یکی از بزرگترین کمپانی های آموزشی در زمینه امنیت سایبری (Cyber Security) است.…

0
8,200,000 تومان