دوره آموزش GIT

امروزه GIT به عنوان تنها نرم‌افزار کنترل نسخه در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد ، Git حوزه کنترلی IT را در اختیار گرفته است
!Git Fundamentals یک دوره آموزشی عملی است که برای مهندسان و توسعه دهندگان بسیار مفید است
دوران آکادمی دوره های آموزشی Git به عنوان ابزاری برای کنترل نسخه و نحوه استفاده بهینه از ویژگی های Git به شما آموزش خواهد داد.

2,000,000 تومان