دوره آموزش Microsoft Skype for Business

دوران آکادمی در این دوره دانش و مهارت لازم را  برای برنامه ریزی ، استقرار ، پیکربندی و مدیریت راهکار Microsoft Skype for Business برای دانشپذیران  فراهم می کند. دانش پذیران یاد خواهند گرفت که چگونه یک زیرساخت Skype for Business چند سایتی و کاملاً در دسترس را که از پیام رسانی فوری (IM) ، کنفرانس ، صدای سازمانی ، بایگانی و نظارت پشتیبانی می کند ، مستقر کنیم. دانش آموزان همچنین یاد خواهند گرفت که چگونه مسائل زیرساختی را مدیریت ، نگهداری و عیب یابی کنند.

4,500,000 تومان