دوره آموزش SANS SEC 401

چرا SANS 401 باید یادگرفت؟

آیا می‌دانید که چرا برخی سازمان‌ها به خطر می‌افتند و برخی دیگر نه ؟ پس با دوره SANS 401 همراه باشید !
اگر سیستم‌های به خطر افتاده در شبکه شما وجود داشته باشد، آیا اطمینان دارید که می‌توانید آن‌ها را پیدا کنید؟ پس با دوره SANS 401 همراه باشید !
آیا از اثربخشی هر دستگاه امنیتی اطلاع دارید و آیا مطمئن هستید که همه آنها به درستی پیکربندی شده‌اند؟ پس با دوره SANS 401 همراه باشید !
دوره SANS 401 معیارهای امنیتی مناسب آموزش داده می شود تا تنظیم کنید و به مدیران  ابلاغ شود تا تصمیمات امنیتی را بر عهده بگیرند؟
دوره SANS 401 دانش امنیتی لازم را برای کمک به پاسخ دادن به این سؤالات در محیط کاری شما فراهم می‌کند.

تماس با ما