دوره آموزشSANS SEC 522

شرح دوره  SEC522 Defending Web Applications Security Essentials   کمیت و اهمیت داده های واگذار شده به برنامه های تحت…

0
تماس با ما