دوره آموزشSANS SEC 522

کمیت و اهمیت داده های واگذار شده به برنامه های تحت وب در حال افزایش است و مدافعان باید یاد بگیرند که چگونه این داده های مهم را ایمن کنند. روش های دفاعی سنتی شبکه مانند فایروال ها نمی توانند در حد قابل قبولی برنامه های وب را ایمن کنند. در پوشش ده خطر اعلام شده توسط OWASP  و فراتر از آن ، SEC522 به شما در درک بهتر آسیب پذیری های برنامه وب کمک می کند ، بنابراین شما را قادر می سازد تا از دارایی های وب سازمان خود به درستی دفاع کنید.

تماس با ما