دوره Blue Team Operations Level1

تمرکز دوره SANS Blue Team Operations ، برروی محافظت سازمان در مقابل حملات سایبری می باشد.هر راه حلی که باعث…

0
6,500,000 تومان