دوره آموزش Veeam Certified Engineer Design & Optimization

شرح دوره Veeam Certified Engineer Design & Optimization

در دوره Veeam Certified Engineer Design & Optimization نحوه طراحی و بهینه‌سازی، سیستم ذخیره و بازیابی اطلاعات با نرم‌افزار Veaam Backup آموزش داده می‌شود. در این دوره آموزشی دو روزه، متمرکز بر آموزش مهارت‌های فناوری اطلاعات برای مهارت در اندازه، دامنه، طراحی، بهینه‌سازی، خودکارسازی و عیب‌یابی استقرار مجموعه Veeam Availability Suite است. این کلاس همچنین ملاحظات امنیتی، ممیزی و رعایت قوانین را در هنگام کار با مجموعه قابلیت دسترسی Veeam پوشش می‌دهد.

تماس با ما