دوره Python For Network

شرح دوره  Python for Network پایتون برای مهندسین شبکه دوره Python For Network به شما این امکان را می دهد…

0
1,700,000 تومان

دوره Devops Fundamentals

شرح دوره Devops Fundamentals دوره Devops Fundamentals مقدماتی با هدف آشنایی و توجیح، مدیران IT، افراد ارشد کسب و کارها،…

0
1,300,000 تومان

دوره RIPE Database Associate

شرح دوره RIPE Database Associate دوره RIPE Database Associate این طور می‌شود شرح داد که تا پیش از سال 1992…

0
1,000,000 تومان

دوره VMware vSphere Pack V7.0

این دوره در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و با سنارایو های کاربردی توسط اساتید برتر حوزه مجازی تدریس می شود

0
2,600,000 تومان

دوره CEHv11 + PWK

شرح دوره CEHv11 + PWK در دوره CEHv11 + PWK دانش‌پذیران مهارت تست آسیب‌پذیری، نفوذ به شبکه را به صورت…

0
2,300,000 تومان

کارگاه تخصصی Oracle SQL and PL/SQL Performance Tuning

کارگاه تخصصی Oracle SQL and PL/SQL Performance Tuning سرفصل‌های کارگاه معرفی نکات کلی و استانداردهای مربوط به نوشتن دستورات نکاتی…

0
270,000 تومان

دوره DevOps Fundamentals Objectives

SharePoint یکی از محصولات تحت وب شرکت مایکروسافت است که اولین بار در سال ۲۰۰۱ ارائه شد SharePoint که با مجموعه آفیس مایکروسافت یکپارچه است.

0
1,500,000 تومان

دوره Docker Deep Dive

SharePoint یکی از محصولات تحت وب شرکت مایکروسافت است که اولین بار در سال ۲۰۰۱ ارائه شد SharePoint که با مجموعه آفیس مایکروسافت یکپارچه است.

0
1,900,000 تومان

دوره VMware vSphere with Kubernetes: Deploy and Manage V7

این دوره در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و با سنارایو های کاربردی توسط اساتید برتر حوزه مجازی تدریس می شود

0
2,300,000 تومان

دوره COBIT FOUNDATION 2019

این دوره در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و با سنارایو های کاربردی توسط اساتید برتر حوزه مجازی تدریس می شود

0
1,000,000 تومان

دوره VXLAN BGP EVPN

این دوره در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و با سنارایو های کاربردی توسط اساتید برتر حوزه مجازی تدریس می شود

0
تماس با ما

دوره EMC Pack ISM + Unity

SharePoint یکی از محصولات تحت وب شرکت مایکروسافت است که اولین بار در سال ۲۰۰۱ ارائه شد SharePoint که با مجموعه آفیس مایکروسافت یکپارچه است.

0
تماس با ما

دوره CISCO CCNP DataCenter Pack

این دوره در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و با سنارایو های کاربردی توسط اساتید برتر حوزه مجازی تدریس می شود

0
تماس با ما

دوره CISCO CCNP Security Pack SCOR & FirePower & ISE

این دوره در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و با سنارایو های کاربردی توسط اساتید برتر حوزه مجازی تدریس می شود

0
تماس با ما

دوره Cisco Collaboration Pack CLCOR & CLICA

این دوره در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و با سنارایو های کاربردی توسط اساتید برتر حوزه مجازی تدریس می شود

0
3,700,000 تومان