لیست دوره های آکادمی دوران

Shortcode

لیست دوره هاقیمت
تماس با ما
شرح دوره cryptography
تماس با ما
Ansible
تماس با ما
دوره SANS ICS 515
تماس با ما
دوره Advanced Active Directory Penetration Testing
تماس با ما
دوره آموزش VMware vSphere with Kubernetes: Deploy and Manage V7
این دوره در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و با سنارایو های کاربردی توسط اساتید برتر حوزه مجازی تدریس می شود
تماس با ما
دوره نسل پنجم شبکه های موبایل 5G
دوره آموزش نسل پنجم شبکه های موبایل 5G
این دوره در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و با سنارایو های کاربردی توسط اساتید برتر حوزه مجازی تدریس می شود
تماس با ما
دوره آموزشی +A
تماس با ما
دوره آموزشی Accelerated SAN Essential
دوره آموزش Accelerated SAN Essential
SharePoint یکی از محصولات تحت وب شرکت مایکروسافت است که اولین بار در سال ۲۰۰۱ ارائه شد SharePoint که با مجموعه آفیس مایکروسافت یکپارچه است.
1,100,000 تومان
دوره Administering Splunk Enterprise Security 5.2
دوره آموزش Administering Splunk Enterprise Security 6.2
SharePoint یکی از محصولات تحت وب شرکت مایکروسافت است که اولین بار در سال ۲۰۰۱ ارائه شد SharePoint که با مجموعه آفیس مایکروسافت یکپارچه است.
تماس با ما
دوره Advanced Dashboards and Visualizations with Splunk 7.2
دوره آموزش Advanced Dashboards and Visualizations with Splunk 7.2
SharePoint یکی از محصولات تحت وب شرکت مایکروسافت است که اولین بار در سال ۲۰۰۱ ارائه شد SharePoint که با مجموعه آفیس مایکروسافت یکپارچه است.
تماس با ما
دوره Advanced Searching and Reporting with Splunk 7.2
دوره آموزش Advanced Searching and Reporting with Splunk 7.2
SharePoint یکی از محصولات تحت وب شرکت مایکروسافت است که اولین بار در سال ۲۰۰۱ ارائه شد SharePoint که با مجموعه آفیس مایکروسافت یکپارچه است.
تماس با ما
دوره Advanced Solutions of SharePoint
دوره آموزش Advanced Solutions of SharePoint
SharePoint یکی از محصولات تحت وب شرکت مایکروسافت است که اولین بار در سال ۲۰۰۱ ارائه شد SharePoint که با مجموعه آفیس مایکروسافت یکپارچه است.
تماس با ما
دوره Advanced Threat Detection
تماس با ما
دوره آموزشی Andriod Security
دوره آموزش Andriod Security
SharePoint یکی از محصولات تحت وب شرکت مایکروسافت است که اولین بار در سال ۲۰۰۱ ارائه شد SharePoint که با مجموعه آفیس مایکروسافت یکپارچه است.
تماس با ما
android penetration testing
تماس با ما
دوره Android Pentest
دوره آموزش Android Pentest
SharePoint یکی از محصولات تحت وب شرکت مایکروسافت است که اولین بار در سال ۲۰۰۱ ارائه شد SharePoint که با مجموعه آفیس مایکروسافت یکپارچه است.
تماس با ما
دوره Architecting Splunk 7.2 Enterprise Deployments
دوره آموزش Architecting Splunk 7.2 Enterprise Deployments
SharePoint یکی از محصولات تحت وب شرکت مایکروسافت است که اولین بار در سال ۲۰۰۱ ارائه شد SharePoint که با مجموعه آفیس مایکروسافت یکپارچه است.
تماس با ما
دوره ArcSight
تماس با ما
دوره ArcSight ESM 6.5
دوره آموزش ArcSight ESM 6.5
SharePoint یکی از محصولات تحت وب شرکت مایکروسافت است که اولین بار در سال ۲۰۰۱ ارائه شد SharePoint که با مجموعه آفیس مایکروسافت یکپارچه است.
تماس با ما
1 2 3 4 21