شرایط درخواست مدرک

  • حضور در جلسات بیش از 70 درصد زمان دوره
  • کسب نمره قبولی در آزمون پایان دوره که توسط موسسه و به صورت آنلاین برگزار می شود
  • تسویه حساب کامل شهریه دوره
  • در صورت دارا بودن شرایط ذکر شده ، مدرک شما پس از 72 ساعت حاضر خواهد شد.
  • خواهشمندیم قبل از مراجعه حضوری با موسسه تماس بگیرید.
  • درج کامل نام دوره