کتابخانه

cryptocurrency

کتاب الکترونیکی cryptocurrency

[vc_row][vc_column][vc_btn title="دانلود کتاب" color="warning" align="center" link="url:https%3A%2F%2Fdouran.academy%2Fwp-content%2Fuploads%2Febooks%2Fcryptocurrency.pdf|target:_blank"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] بلاک چین: همه آنچه باید بدانید فناوری بلاک چین...
cissp practice exams

کتاب الکترونیکی CISSP Practice Exams

[vc_row][vc_column][vc_btn title="دانلود کتاب" color="warning" align="center" link="url:https%3A%2F%2Fdouran.academy%2Fwp-content%2Fuploads%2Febooks%2Fcissp-practice-exams.pdf"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] هدف این کتاب آماده سازی شما برای آزمون CISSP...
pass the ccna

کتاب الکترونیکی PASS THE CCNA

[vc_row][vc_column][vc_btn title="دانلود کتاب" color="warning" align="center" link="url:https%3A%2F%2Fdouran.academy%2Fwp-content%2Fuploads%2Febooks%2Fpass-the-ccna.pdf|target:_blank"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]CCNA چیست؟ CCNA یک مدرک معتبر برای متخصصان فناوری اطلاعات...
containerization with lxc

کتاب الکترونیکی Containerization with LXC

[vc_row][vc_column][vc_btn title="دانلود کتاب" color="warning" align="center" link="url:https%3A%2F%2Fdouran.academy%2Fwp-content%2Fuploads%2Febooks%2Fcontainerization-with-lxc.pdf|target:_blank"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]هدف این کتاب ارائه پارادایم ها و اصول رمزنگاری مدرن...
vcp dcv for vsphere

کتاب الکترونیکی VCP-DCV for vSphere 7.x

[vc_row][vc_column][vc_btn color="warning" align="center" link="url:https%3A%2F%2Fdouran.academy%2Fwp-content%2Fuploads%2Febooks%2F%2Fvcp-dcv-for-vsphere-7.x.pdf"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] کتاب آزمون  VCP-DCV آموزش تخصصی شرکت VMWARE VCP-DCV اولین دوره ،...
کتاب pmp exam prep

کتاب الکترونیکی PMP Exam Prep

[vc_row][vc_column][vc_btn title="دانلود کتاب" color="warning" align="center" link="url:https%3A%2F%2Fdouran.academy%2Fwp-content%2Fuploads%2Febooks%2F%2Fpmp-exam-prep.pdf"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] کتاب آمادگی برای آزمون PMP مدرک تخصصی و بین...
linux+ student guide

کتاب الکترونیکی Linux+ Student Guide

[vc_row][vc_column][vc_btn title="دانلود کتاب" color="warning" align="center" link="url:https%3A%2F%2Fdouran.academy%2Fwp-content%2Fuploads%2Febooks%2F%2Flinux-plus-student-guide.pdf"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]  دانلود کتاب راهنمای لینوکس از موسسه کامپتیا (Linux+ Study...