Microsoft Power BI Desktop Advanced

SharePoint یکی از محصولات تحت وب شرکت مایکروسافت است که اولین بار در سال ۲۰۰۱ ارائه شد SharePoint که با مجموعه آفیس مایکروسافت یکپارچه است.

0
1,350,000 تومان

Microsoft Power BI Desktop Basic

SharePoint یکی از محصولات تحت وب شرکت مایکروسافت است که اولین بار در سال ۲۰۰۱ ارائه شد SharePoint که با مجموعه آفیس مایکروسافت یکپارچه است.

0
1,950,000 تومان

SharePoint 2016 Development Course

شرح دوره امروزه SharePoint به عنوان بستری ساده و قابل انعطاف برای مدیریت تعاملات سازمانی، مدیریت منابع و مستندات با…

0
1,600,000 تومان

SharePoint 2016 Administration Course

شرح دوره امروزه SharePoint به عنوان بستری ساده و قابل انعطاف برای مدیریت تعاملات سازمانی، مدیریت منابع و مستندات با…

0
1,800,000 تومان

Microsoft Virtual Machine Manager

شرح دوره Virtual Machine Manager شرکت مایکروسافت یا همان VMM کارشناسان و مدیران شبکه را همراهی می نماید که Hostهای…

0
مشاهده تقویم آموزشی

System Center Orchestrator

شرح دوره این سیستم یک سامانه یکپارچه جریان های کاری (workflow) جهت راهکار های مدیریت برای دیتاسنتر می باشد. با…

0
مشاهده تقویم آموزشی

System Center Service Manager

شرح دوره SCSM 2016دوره که آن را System Center Service Manager می نامند یکی از نرم افزارهای شرکت مایکروسافت که…

0
مشاهده تقویم آموزشی

MCSA 2016

شرح دوره دوره2016 MCSA بعنوان جدیدترین مدرک مایکروسافت در زمینه مدیریت و پیکربندی نسل جدید سرورهای مایکروسافت ارائه شده است.…

0
مشاهده تقویم آموزشی

CTIA® – Certified TIA-942 Internal Auditor

شرح دوره ندارد پیش نیاز دوره CDCP مخاطبین دوره کارشناسان زیرساخت مرکز داده،مدیران زیرساخت مرکز داده، طراحان مرکز داده مزایای…

0
1,000,000 تومان

CTDC– Certified TIA-942 Design Consultant

شرح دوره ندارد پیش نیاز دوره CDCP مخاطبین دوره کارشناسان زیرساخت مرکز داده،مدیران زیرساخت مرکز داده، طراحان مرکز داده مزایای…

0
مشاهده تقویم آموزشی

CITP – Certified IT Professional

شرح دوره ندارد پیش نیاز دوره CDCP مخاطبین دوره کارشناسان زیرساخت مرکز داده،مدیران زیرساخت مرکز داده، طراحان مرکز داده مزایای…

0
مشاهده تقویم آموزشی

CDRP – Certified Data Centre Risk Professional

شرح دوره ندارد پیش نیاز دوره CDCP مخاطبین دوره کارشناسان زیرساخت مرکز داده،مدیران زیرساخت مرکز داده، طراحان مرکز داده مزایای…

0
مشاهده تقویم آموزشی

CDMS – Certified Data Centre Migration Specialist

شرح دوره ندارد پیش نیاز دوره CDCP مخاطبین دوره کارشناسان زیرساخت مرکز داده،مدیران زیرساخت مرکز داده، طراحان مرکز داده مزایای…

0
مشاهده تقویم آموزشی

CDFOM – Certified Data Centre Facilities Operations Manager

شرح دوره در این دوره و با استناد به استانداردهای BICSI و TIA 942 به درخصوص کف نیاز ها و…

0
2,000,000 تومان

CDCS – Certified Data Centre Specialist

شرح دوره ندارد پیش نیاز دوره CDCP مخاطبین دوره کارشناسان زیرساخت مرکز داده،مدیران زیرساخت مرکز داده، طراحان مرکز داده مزایای…

0
2,300,000 تومان